Hoàn thành dự án các phòng học bộ môn trường dân tộc nội trú Thái Nguyên

Thông tin mới về giáo dục

Hoàn thành dự án các phòng học bộ môn trường dân tộc nội trú Thái Nguyên

Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

Hoàn thành bàn giao dự án các phòng học bộ môn trường dân tộc nội trú Thái Nguyên

Phòng học hóa sinh, Phòng lý Công nghệ...

Một số hình ảnh

 

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668