Thang leo cầu trượt đơn giản

Thang leo cầu trượt đơn giản

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV125

1₫

Mô tả:

Thang leo cầu trượt đơn giản QC : 3.0 x1.2 x 1.8 m Khung bằng thép, cầu trượt thẳng bằng CPS
Số lượng

QC : 3.0 x1.2 x 1.8 m

Khung bằng thép, cầu trượt thẳng bằng CPS .
0776222668