Thang leo cầu trượt kép

Thang leo cầu trượt kép

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SV120

1₫

Mô tả:

QC : 2.7 x 1.5 x 1.8 m Khung bằng thép, 2 ống cầu trượt bằng CPS .
Số lượng

QC : 2.7 x 1.5 x 1.8 m

Khung bằng thép, 2 ống cầu trượt bằng CPS .
0776222668