Xích đu 2 máy bay ngồi trên

Xích đu 2 máy bay ngồi trên

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV104

1₫

Mô tả:

QC : 2.1 x 1.7 x 1.5 m Khung bằng thép ống, máy bay bằng CPS .
Số lượng

QC : 2.1 x 1.7 x 1.5 m Khung bằng thép ống, máy bay bằng CPS .

0776222668