Xích đu 3 máy bay

Xích đu 3 máy bay

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV107

1₫

Mô tả:

QC : 3.1 x 1.7 x 1.5 mKhung bằng thép, máy bay , con vật bằng CPS .
Số lượng

QC : 3.1 x 1.7 x 1.5 m

Khung bằng thép, máy bay , con vật bằng CPS .
0776222668