Xích đu cầu trượt

Xích đu cầu trượt

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SV41

1₫

Mô tả:

QC: 5.4 x 2.8 x 2.45 m Cầu trượt xoắn, cầu trượt thẳng sóng đôi, vách, mái bằng CPS. Hai xích đu con giống bằng CPS
Số lượng

QC: 5.4 x 2.8 x 2.45 m

Cầu trượt xoắn, cầu trượt thẳng sóng đôi, vách, mái bằng CPS. Hai xích đu con giống bằng CPS
0776222668