Xích đu cầu trượt cá heo

Xích đu cầu trượt cá heo

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV105

1₫

Mô tả:

QC : 3.2 x 2.0 x 2.0 m Khung bằng thép, cầu trượt bằng CPS .
Số lượng

QC : 3.2 x 2.0 x 2.0 m

Khung bằng thép, cầu trượt bằng CPS .
0776222668