Xích đu chữ A cộng đồng

Xích đu chữ A cộng đồng

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SV97

1₫

Mô tả:

QC : 1.6 x 1.4 x 1.2 m Khung bằng thép ống, nan ghế bằng gỗ .    
Số lượng

QC : 1.6 x 1.4 x 1.2 m

Khung bằng thép ống, nan ghế bằng gỗ .

 

 
0776222668