Tất cả tin tức tagged "bàn ghế ngoại ngữ" - Trang 2

Tất cả tin tức

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn Thành Bàn giao Thiết bị Phòng Lab trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Khu vui chơi liên hoàn cầu trượt nhập khẩu Xích đu, cầu trượt con nhún, đu quay bập bênh khu vui chơi thể chất

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cải tạo phòng học thành phòng bộ môn Lý - Công nghệ Trường THPT Lý Nhân Tông - Ý Yên - Nam Định

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học bộ môn hoàn thành tiêu chí chuẩn quốc gia - Phòng hóa Sinh - Phòng lý công nghệ - Phòng ngoại ngữ - Phòng Tin học - Phòng học đa năng - Phòng đọc giáo viên - Phòng đọc học sinh - Phòng y tế - các phòng tổ bộ môn xã hội, tự nhiên

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao phòng học bộ môn: - Hóa Sinh - Lý - Công nghệ - Tin học - Ngoại ngữ

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Lễ Bàn giao các phòng học bộ môn trường THCS Định Tiến, Đồng thời lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa về thanh tra và Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao thiết bị phòng học bộ môn Hóa Sinh, Lý - Công nghệ trường THCS Yên Hòa - Cầu Giấy

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học chức năng lý - công nghệ, Hóa - Sinh, phòng đọc ....

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án Phòng bộ môn trường Nguyễn Viết Xuân - Đà Nẵng phòng lý công nghệ và thiết bị phòng chuẩn bị Phòng hóa sinh và thiết bị phòng chuẩn bị bàn ghế học sinh, ngoại ngữ, tin học...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao Phòng học bộ môn lý công nghệ, hóa sinh trường Phú Lai - Hòa Bình. Phòng hóa sinh, lý công nghệ và các phòng chuẩn bị

Đọc thêm
0776222668