Hoàn thành bàn giao Các phòng học bộ môn trường THCS Định Tăng- Công n

Thông tin dự án triển khai

Hoàn thành bàn giao Các phòng học bộ môn trường THCS Định Tăng- Công nhận chuẩn

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

BÀN GIAO CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN CÔNG NHẬN CHUẨN QUỐC GIA CỦA THCS ĐỊNH TĂNG

- Phòng bộ môn Hóa - Sinh

- Phòng bộ môn Lý - Công nghệ

- Phòng bộ môn Tin học

- Phòng Ngoại Ngữ

- Phòng đa năng

- Phòng đọc giáo viên, học sinh

- Phòng y tê học đường

Một số hình ảnh nhà trường:

Phòng Lý công nghệ

- Phòng Ngoại Ngữ

- Phòng tin học

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668