Cải tạo phòng bộ môn Lý - Công nghệ Trường THPT Lý Nhân Tông - Nam Địn

Thông tin dự án triển khai

Cải tạo phòng bộ môn Lý - Công nghệ Trường THPT Lý Nhân Tông - Nam Định

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Cải tạo phòng học thành phòng bộ môn Lý - Công nghệ
Trường THPT Lý Nhân Tông - Ý Yên - Nam Định

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668