Dự án Các phòng Bộ Môn - Trường THCS Định Long - Thanh Hóa

Thông tin dự án triển khai

Dự án Các phòng Bộ Môn - Trường THCS Định Long - Thanh Hóa

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao dự án các phòng học bộ môn hoàn thành tiêu chí chuẩn quốc gia
- Phòng hóa Sinh


- Phòng lý công nghệ


- Phòng ngoại ngữ


- Phòng Tin học


- Phòng học đa năng
- Phòng đọc giáo viên
- Phòng đọc học sinh
- Phòng y tế
- các phòng tổ bộ môn xã hội, tự nhiên

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668