Phòng Lab tin học ngoại ngữ trường Đại Học Hoa Lư - Ninh Bình

Thông tin dự án triển khai

Phòng Lab tin học ngoại ngữ trường Đại Học Hoa Lư - Ninh Bình

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Hoàn Thành Bàn giao Thiết bị Phòng Lab trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668