Phòng học bộ môn Trường THCS Thượng Ninh - Như Xuân - Thanh Hóa

Thông tin dự án triển khai

Phòng học bộ môn Trường THCS Thượng Ninh - Như Xuân - Thanh Hóa

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   30/07/2019

Bàn giao phòng học bộ môn:
- Hóa Sinh
- Lý - Công nghệ
- Tin học
- Ngoại ngữ

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự

0776222668