Đu đạp chân 6 con vật có mái che

Đu đạp chân 6 con vật có mái che

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV86

1₫

Mô tả:

D = 1.8 m Ray và khung bao quanh bằng thép ống 6 con vật bằng sắt 12 chỗ mái bằng vải dù, có 3 bộ chuyển động .
Số lượng

D = 1.8 m 

Ray và khung bao quanh bằng thép ống 6 con vật bằng sắt 12 chỗ mái bằng vải dù, có 3 bộ chuyển động .
0776222668