mâm quay 8 con giống

Mâm quay 8 con có mái che

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SV777

1₫

Mô tả:

D = 2.4 mTrúc đỡ mâm quay bằng thép ống, với 9 con vật bằng CPS, có lan can bảo vệ, mái che bằng vải dù, các cháu có thể làm cho mâm quay .
Số lượng

D = 2.4 m

Trúc đỡ mâm quay bằng thép ống, với 9 con vật bằng CPS, có lan can bảo vệ, mái che bằng vải dù, các cháu có thể làm cho mâm quay .
0776222668