Đu quay 10 thú

Đu quay 10 thú

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVSX01

1₫

Mô tả:

D = 5 mTrục đỡ mâm quay bằng thép ống, với 10 con vật bằng CPS, mái che bằng vải dù.
Số lượng

D = 5 m
Trục đỡ mâm quay bằng thép ống, với 10 con vật bằng CPS, mái che bằng vải dù.

0776222668