giá sách thư viện

Giá sách 2 khoang có 5 tầng

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGS2k2

1₫ 2₫

Mô tả:

Giá thép đa năng 2 khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy),  Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt. Kích thước: W2000 x D450 x H2000
Số lượng

Giá thép đa năng 2 khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy), 
Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Kích thước: W2000 x D450 x H2000

0776222668