Giá sách 4 khoang 5 tầng hồi kín

Giá sách 4 khoang 5 tầng hồi kín

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVGS5-K4

1₫ 2₫

Mô tả:

Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy). Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Kích thước: W3865 x D450 x H2000
Số lượng

Giá thư viện

4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy).
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước: W3865 x D450 x H2000

0776222668