giá sách thư viện

giá thư viện GTV-02-03

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GTV-02-03

1₫

Mô tả:

- Giá kép 2 khoang, 1 mặt- Có 10 ngăn, 10 đợt và 1 nóc kép
Số lượng

- Giá kép 2 khoang, 1 mặt
- Có 10 ngăn, 10 đợt và 1 nóc kép                                                                                                                                                                   
- Kích thước: 1800x400x1760

0776222668