giá sách thư viện

giá thư viện GTV-02-01

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GTV-02-01

1₫

Mô tả:

- Giá sách, 1 khoang, 2 mặt, khung thép sơn, có 7 ngăn, 6 đợt, 1 đế, 1 nóc - Kích thước: 915x450x1830
Số lượng

- Giá sách, 1 khoang, 2 mặt, khung thép sơn, có 7 ngăn, 6 đợt, 1 đế, 1 nóc                                                                                          
- Kích thước: 915x450x1830

0776222668