giá sách thư viện

Giá sách 5 tầng

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GS2k1

1₫ 2₫

Mô tả:

Giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt. Kích thước: W1000 x D457 x H2000.
Số lượng

Giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), 
Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Kích thước: W1000 x D457 x H2000.

có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy. 2 hồi giá thoáng, có 2 thanh ngang đỡ đợt, đợt có thể di động theo chiều cao của mỗi tầng để tài liệu. Các thanh trụ của giá sách là thép uốn. Mỗi đợt của kệ sắt chịu tải được 30kg

0776222668