giá sách thư viện

Giá sách GS2k1

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GS2k1

1₫

Mô tả:

Giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt. Kích thước: W1000 x D457 x H2000.
Số lượng

Giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), 
Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Kích thước: W1000 x D457 x H2000.

0776222668