giá sách thư viện

Giá sách GS5-K2

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GS5-K2

1₫

Mô tả:

Giá thư viện Quốc Gia ,2 khoang, sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy). Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Kích thước: W1985 x D450 x H2000
Số lượng

Giá thư viện Quốc Gia ,2 khoang, sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy). 
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước: W1985 x D450 x H2000

0776222668