giá sách thư viện

Giá sách GS5-K4

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GS5-K4

1₫

Mô tả:

Giá thư viện Quốc Gia,4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy).Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.Kích thước: W3865 x D450 x H2000
Số lượng

Giá thư viện Quốc Gia,4  khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy).
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước: W3865 x D450 x H2000

0776222668