Tam mã

Tam mã

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SV144

1₫

Mô tả:

QC : 1.63 x 1.63 x 0.9 m Tam mã gồm 3 ngựa bằng CPS ( ngựa kích thước nhỏ ), dao động bằng hệ thống khớp động .
Số lượng

QC : 1.63 x 1.63 x 0.9 m

Tam mã gồm 3 ngựa bằng CPS ( ngựa kích thước nhỏ ), dao động bằng hệ thống khớp động .
0776222668