Bát sứ

Bát sứ

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Bát sứ 2. Mục đích sử dụng:  Cô đặc dung dịch, thực hiện một số thí nghiệm tỏa nhiệt mạnh 3. Mô tả chi tiết thiết bị Men trắng, nhẵn, kích thước Φ80mm cao 40mm. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Bát sứ

2. Mục đích sử dụng: 

Cô đặc dung dịch, thực hiện một số thí nghiệm tỏa nhiệt mạnh

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Men trắng, nhẵn, kích thước Φ80mm cao 40mm.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668