Bình tam giác

Bình tam giác

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SVTT38I43

1₫ 2₫

Mô tả:

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước Φ28mm).
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Bình tam giác 250ml

2. Mục đích sử dụng: 

Chứa dung dịch và làm thí nghiệm.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước Φ28mm).

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668