Cốc Đốt

Cốc Đốt

1₫

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Cốc Đốt 2. Mục đích sử dụng:  Thí nghiệm về cấp nhiệt. 3. Mô tả chi tiết thiết bị Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, dung tích 500ml; kèm giá đỡ cốc. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cốc Đốt

2. Mục đích sử dụng: 

Thí nghiệm về cấp nhiệt.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, dung tích 500ml; kèm giá đỡ cốc.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668