Đèn Cồn

Đèn Cồn

Thương hiệu: SẢN XUẤT VIỆT NAM

Mã sản phẩm: SVTT38I30

1₫ 2₫

Mô tả:

Thủy tinh không bọt, nắp thủy tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Đèn Cồn

2. Mục đích sử dụng: 

Dùng để đốt khi làm thí nghiệm

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thủy tinh không bọt, nắp thủy tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668