Cân điện tử

Cân điện tử

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Cân điện tử 2. Mục đích sử dụng:  Cân hóa chất 3. Mô tả chi tiết thiết bị Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240 gam. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cân điện tử

2. Mục đích sử dụng: 

Cân hóa chất

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240 gam.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668