Bộ cốc thủy tinh các loại

Bộ cốc thủy tinh các loại

Mô tả:

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ72mm, chiều cao 95mm có vạch chia độ. .Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ50 mm, chiều cao 73 mm.
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cốc thủy tinh 100 ml

Cốc thủy tinh loại 250 ml

Cốc thủy tinh loại 500 ml

2. Mục đích sử dụng: 

Dùng để lắp ráp các bộ thí nghiệm

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ72mm, chiều cao 95mm có vạch chia độ.

.Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ50 mm, chiều cao 73 mm.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668