Kẹp ống nghiệm

Kẹp ống nghiệm

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SVTT38I56

1₫ 2₫

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Kẹp ống nghiệm 2. Mục đích sử dụng:  Thực hành 3. Mô tả chi tiết thiết bị Loại bằng gỗ hoặc bằng sắt cán nhựa, thông dụng. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Kẹp ống nghiệm

2. Mục đích sử dụng: 

Thực hành

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Loại bằng gỗ hoặc bằng sắt cán nhựa, thông dụng.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668