Bộ thể chất số 10

Bộ thể chất số 10

Mô tả:

KT: Dài 3.0m, Rộng 2,0m, Cao 1.8m. Khung chính cột ống 88,3 dày 1,4mm, khung sắt, thang leo, thanh đỡ bục bằng ống sắt Ø48, Ø32, dày 1.4mm, sơn tĩnh điện ngoài trời. Dây đan bằng cáp bọc nhựa Ø8 được kết nối bằng bóng dẹt nhựa PP đúc liền.
Số lượng

KT: Dài 3.0m, Rộng 2,0m, Cao 1.8m. Khung chính cột ống 88,3 dày 1,4mm, khung sắt, thang leo, thanh đỡ bục bằng ống sắt Ø48, Ø32, dày 1.4mm, sơn tĩnh điện ngoài trời. Dây đan bằng cáp bọc nhựa Ø8 được kết nối bằng bóng dẹt nhựa PP đúc liền.

0776222668