Bộ thể chất số 5

Bộ thể chất số 5

Mô tả:

KT: Dài 1m, Rộng 0.6m, Cao 1.2m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời
Số lượng

KT: Dài 1m, Rộng 0.6m, Cao 1.2m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời

0776222668