Bộ thể chất số 3

Bộ thể chất số 3

Mô tả:

KT: Dài 2m, Rộng 0.6m, Cao 0.6m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời, sàn tôn dầy 1.5mm mạ kẽm sơn sần tĩnh điện ngoài trời.
Số lượng

KT: Dài 2m, Rộng 0.6m, Cao 0.6m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời, sàn tôn dầy 1.5mm mạ kẽm sơn sần tĩnh điện ngoài trời.

0776222668