Bộ thể chất số 4

Bộ thể chất số 4

Mô tả:

KT: Dài 1.8m, Rộng 0.6m, Cao 1m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời, sàn tôn dầy 1.5mm mạ kẽm sơn sần tĩnh điện ngoài trời.
Số lượng

KT: Dài 1.8m, Rộng 0.6m, Cao 1m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời, sàn tôn dầy 1.5mm mạ kẽm sơn sần tĩnh điện ngoài trời.

0776222668