Bộ thể chất số 6

Bộ thể chất số 6

Mô tả:

KT: Dài 6m, Rộng 1.1m, Cao 2m. Khung, cột bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.2mm, Ø90 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện . dây đan bằng cáp bọc nhựa Ø8 được kết nối bằng bóng nhựa PP đúc liền.
Số lượng

KT: Dài 6m, Rộng 1.1m, Cao 2m. Khung, cột bằng sắt ống Ø32, Ø27 dầy 1.2mm, Ø90 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện . dây đan bằng cáp bọc nhựa Ø8 được kết nối bằng bóng nhựa PP đúc liền.

0776222668