Bộ thể chất số 12

Bộ thể chất số 12

Mô tả:

KT: Dài 2m, Rộng 0.6m, Cao 0.8m. Khung, cột bằng sắt ống Ø48, Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Các bục tròn dao động bằng nhựa LDPE đúc liền khối được liên kết bằng xích Ø6 mạ kẽm.
Số lượng

KT: Dài 2m, Rộng 0.6m, Cao 0.8m. Khung, cột bằng sắt ống Ø48, Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Các bục tròn dao động bằng nhựa LDPE đúc liền khối được liên kết bằng xích Ø6 mạ kẽm.

0776222668