Bộ thể chất số 11

Bộ thể chất số 11

Mô tả:

KT: Dài 2m, Rộng 0.8m, Cao 1.8m. Khung, cột bằng sắt ống Ø48, Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Các Bục ngồi chữ nhật bằng nhựa LDPE đúc liền khối.
Số lượng

KT: Dài 2m, Rộng 0.8m, Cao 1.8m. Khung, cột bằng sắt ống Ø48, Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Các Bục ngồi chữ nhật bằng nhựa LDPE đúc liền khối.

0776222668