Bộ liên hoàn cầu trượt và thể chất

Bộ liên hoàn cầu trượt và thể chất

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SV34

1₫

Mô tả:

QC : 4.8 x 2.9 x 2.7 m Bộ liên hoàn với cầu trượt xoắn, cầu trượt thẳng sóng đôi, mái bằng CPS. Khung hệ thống thang leo thể chất bằng thép ống .
Số lượng

QC : 4.8 x 2.9 x 2.7 m

Bộ liên hoàn với cầu trượt xoắn, cầu trượt thẳng sóng đôi, mái bằng CPS. Khung hệ thống thang leo thể chất bằng thép ống .
0776222668