giá sách thư viện

Giá sách GS4B

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: GS4B

1₫

Mô tả:

Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng (kể cả đợt đáy).Hồi giá kín, đợt di động, có thanh đỡ sau.Kích thước: W914 x D250 x H1981
Số lượng

Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng (kể cả đợt đáy).
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh đỡ sau.
Kích thước: W914 x D250 x H1981

0776222668