Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Cảm biến nhiệt độ 2. Mục đích sử dụng:  Xác định nhiệt độ 3. Mô tả chi tiết thiết bị - Thang đo từ -20°C đến 110°C; - Độ phân giải: ±0,1°C. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cảm biến nhiệt độ

2. Mục đích sử dụng: 

Xác định nhiệt độ

3. Mô tả chi tiết thiết bị

- Thang đo từ -20°C đến 110°C;

- Độ phân giải: ±0,1°C.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668