Thấu kính phân kì

Thấu kính phân kì

1₫ 2₫

Mô tả:

Bằng thủy tinh quang học f = -100 mm, có giá và lỗ khoan giữa đáy để gắn trục inox Φ6mm, dài 80mm
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Thấu kính phân kì

2. Mục đích sử dụng: 

Xác định tính chất ảnh qua thấu kính

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Bằng thủy tinh quang học f = -100 mm, có giá và lỗ khoan giữa đáy để gắn trục inox Φ6mm, dài 80mm

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668