Cảm biến lực

Cảm biến lực

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Cảm biến lực 2. Mục đích sử dụng:  Thí nghiệm về lực 3. Mô tả chi tiết thiết bị -Cảm biến lực: Thang đo: ±50 N; Độ phân giải tối thiểu: ±0.1 N. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cảm biến lực

2. Mục đích sử dụng: 

Thí nghiệm về lực

3. Mô tả chi tiết thiết bị

-Cảm biến lực:

Thang đo: ±50 N;

Độ phân giải tối thiểu: ±0.1 N.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668