nhà liên hoàn 3 khối

nhà liên hoàn 3 khối

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SVSX130

1₫

Mô tả:

nhà tròi ống phi 90 dày 2 ly tay vịn cầu thang phi 32 sàn nhà tròi, cầu thang thép sàn nhám trống trượt dày 2 ly mái, cầu trượt, vách nhà tròi bằng nhựa ép HPDE
Số lượng

nhà tròi ống phi 90 dày 2 ly
tay vịn cầu thang phi 32
sàn nhà tròi, cầu thang thép sàn nhám trống trượt dày 2 ly
mái, cầu trượt, vách nhà tròi bằng nhựa ép HPDE

0776222668