Tổ hợp cấu trúc nhà sàn

Tổ hợp cấu trúc nhà sàn

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SV32

1₫

Mô tả:

QC : 6.0 x 3.9 x 2.7 mKhung thang leo bằng thép. Nhà sàn với mái và vách bằng CPS, cầu trượt thẳng, cầu trượt sóng đôi .
Số lượng

QC : 6.0 x 3.9 x 2.7 mKhung thang leo bằng thép. Nhà sàn với mái và vách bằng CPS, cầu trượt thẳng, cầu trượt sóng đôi .

0776222668