Khay mổ và tấm kê ghim vật mổ

Khay mổ và tấm kê ghim vật mổ

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SP466

1₫

Mô tả:

Khay mổ và tấm kê ghim vật mổ
Số lượng

Khay mổ và tấm kê ghim vật mổ

0776222668