Cảm biến điện thế

Cảm biến điện thế

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Cảm biến điện thế 2. Mục đích sử dụng:  Xác định hiệu điện thế. 3. Mô tả chi tiết thiết bị Thang đo: Tối thiểu ± 12 V. Độ phân giải: ± 0,01 V.. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cảm biến điện thế

2. Mục đích sử dụng: 

Xác định hiệu điện thế.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thang đo: Tối thiểu ± 12 V.

Độ phân giải: ± 0,01 V..

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668