Cảm biến dòng điện

Cảm biến dòng điện

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Cảm biến dòng điện 2. Mục đích sử dụng:  Xác định cường độ dòng điện. 3. Mô tả chi tiết thiết bị Thang đo ± 1 A. Độ phân giải: ± 1 mA 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Cảm biến dòng điện

2. Mục đích sử dụng: 

Xác định cường độ dòng điện.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thang đo ± 1 A.

Độ phân giải: ± 1 mA

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668