Dây điện trở

Dây điện trở

1₫ 2₫

Mô tả:

Dây điện trở 2. Mục đích sử dụng:  thí nghiệm về mạch điện 3. Mô tả chi tiết thiết bị phi 0.3mm, dài 150-200mm 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Dây điện trở

2. Mục đích sử dụng: 

thí nghiệm về mạch điện

3. Mô tả chi tiết thiết bị

phi 0.3mm, dài 150-200mm

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668